پویش ملی روان شناختی مقابله با بحران ویروس کرونا از روزهای ابتدایی شیوع بیماری کووید ۱۹ از سوی انجمن روان شناسی اجتماعی ایران و با همکاری اساتید روان شناسی، دانشگاه ها و نهادها در بستر فضای مجازی و با هدف آموزش و افزایش آگاهی عمومی آغاز به کار کرده است. لازم به ذکر است که تا کنون سخنرانی های متعددی از سوی این پویش برگزار گردیده است. جهت اطلاع از برنامه های این پویش به آدرس زیر مراجعه بفرمایید./د

coronaravan@