مطالب توسط مجتبی دلیر

, , , , , ,

پویش ملی روان شناختی مقابله با بحران ویروس کرونا

پویش ملی روان شناختی مقابله با بحران ویروس کرونا از روزهای ابتدایی شیوع بیماری کووید ۱۹ از سوی انجمن روان شناسی اجتماعی ایران و با همکاری اساتید روان شناسی، دانشگاه ها و نهادها در بستر فضای مجازی و با هدف آموزش و افزایش آگاهی عمومی آغاز به کار کرده است. لازم به ذکر است که […]