مطالب توسط مجتبی دلیر

,

اولین نشست هسته روان شناسی و رسانه انجمن روان شناسی اجتماعی ایران در محل سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور در مورخ ۱۱ تیرماه برگزار شد. حاضران: جناب آقای دکتر صفاری نیا- رئیس انجمن سرکار خانم دکتر دماوندیان – روان شناس – سرکار خانم ضرابی – کارشناس ارشد کارگردانی تئاتر سرکار خانم نوربخش -رمان نویس سرکار خانم شهسوار- کارشناس ارشد روان شناسی/ د

, , , , , ,

پویش ملی روان شناختی مقابله با بحران ویروس کرونا

پویش ملی روان شناختی مقابله با بحران ویروس کرونا از روزهای ابتدایی شیوع بیماری کووید ۱۹ از سوی انجمن روان شناسی اجتماعی ایران و با همکاری اساتید روان شناسی، دانشگاه ها و نهادها در بستر فضای مجازی و با هدف آموزش و افزایش آگاهی عمومی آغاز به کار کرده است. لازم به ذکر است که […]