چهارمین همایش ملی روان شناسی و علوم رفتاری دانشگاه پیام نور(استان گیلان) با همکاری انجمن روان شناسی اجتماعی ایران، جهت توسعه و ترویج مبانی علمی روان شناسی  در ۲۷ شهريور ماه ۱۳۹۹ در دانشگاه پيام نور مركز رشت برگزار خواهد شد.

http://conference.pnu.ac.ir/Gilan-Conference/default.aspx