آنچه در خبرنامه بهار ۱۳۹۹ انجمن روان شناسی اجتماعی ایران می خوانید
🌷 اطلاعیۀ پذیرش عضو فعال در کارگروه های انجمن
🌷 انجمن روان شناسی اجتماعی ایران نمایندۀ فعال می پذیرد
🌷 رشتۀ روان شناسی اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور تهران جنوب
🌷 پیشگامان روان شناسی اجتماعی (۱۰)
🌷 اثرات روان شناختی نامطلوب کرونا بر سلامت روان جامعه
🌷 چگونه از اختلالات روانی در دوران کرونا و پساکرونا پیشگیری کنیم؟
🌷 پیش بینی سلامت روان بر اساس اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کرونا
🌷 قرنطینه ای سازنده در دوران گذشته (داستان واقعی قرنطینۀ فیلیپ زیمباردو در پنج ساگی)
🌷 پویش ملی روان شناختی مقابله با بحران ویروس کرونا انجمن روان شناسی اجتماعی ایران
🌷 تحلیل مستند People Republic of Desire2018 با رویکرد روان شناسی اجتماعی
🌷 اصالت هویت زنان تأ ثیرگذار در اینستاگرام، خیلی واقعی یا جعلی؟
🌷 کاربران فضای مجازی، عادت های غذایی دوستانشان را تقلید می کنند
🌷 بدنسازی سالم در رسانه های اجتماعی
🌷 چکیدۀ رسالۀ دکتری تخصصی روان شناسی اجتماعی
🌷 ماهنامۀ اینترنتی پروانه (۱۲)
🌷 کروناکوییز اولین بازی مورد تأیید انجمن روان شناسی اجتماعی ایران
🌷 معرفی کتاب
🌷 شمارۀ جدید نشریه های انجمن
🌷 شرایط عضویت در انجمن
🌷 همکاری در تدوین خبرنامه

برای دانلود خبرنامه بهار۱۳۹۹ روی لینک زیر کلیک فرمایید.

Newsletter of IranianASP-Spring- 2020