کتاب” شناخت اجتماعی”

ترجمه دکتر مجید صفاری نیا و پرستو حسن زاده توسط انتشارات روان

به چاپ رسید.

کتاب شناخت اجتماعی یکی از اصلی ترین و معتبر ترین کتابهای این حوزه می باشد که توسط اساتید دانشگاه های اروپا به رشته تحریر درآمده است.اگرچه مفاهیم شناخت اجتماعی غالبا از دشواری و پیچیدگی زیادی برخوردار است .مترجمین تلاش کردند این کتاب را با سلاست و روانی مطلوبی ترجمه نمایند .دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته های روان شناسی،زبان شناسی،مغز و علوم شناختی به نحو مطلوبی می توانند از این کتاب استفاده کنند.چاپ اول این کتاب توسط انتشارات روان در ۱۱۰۰نسخه در دی ماه ۹۸منتشر شده است