اولین دوره جایزه دکتر ایروانی

اولین دوره جایزه دکتر ایروانی با هدف حمایت از پژوهشگران برتر حوزۀ روان شناسی اجتماعی، با حمایت مادی و معنوی مهندس پرهام ایروانی، فرزند زنده یاد دکتر محمود ایروانی و با همکاری انجمن روان شناسی اجتماعی ایران برگزار شد و لوح تقدیر و جوایزی به برگزیدگان اعطاء گردید.

تصاویری از این مراسم