کتاب های زیادی با عنوان نظریه های شخصیت نوشته شده اند که به صورت کلی می توان آن ها را به دو دسته ی زرد و علمی تقسیم بندی نمود.

دکتر مجید صفاری نیا با بهره گیری از سالها مطالعه و تخصصی که در روان شناسی دارند کتابی پربار و علمی در زمینه ی نظریه های شخصیت تألیف نموده اند که می توانیم این کتاب را به همه ی علاقه مندان به شناخت شخصیت توصیه نماییم.

لازم به یادآوری است که این کتاب نیز در چارت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد روان شناسی و علوم تربیتی در دانشگاه پیام نور می باشد.