انجمن روان شناسی اجتماعی ایران در گذشت استاد معظم، جناب آقای دکتر رضا زمانی، رئیس انجمن روان شناسی ایران را به جامعۀ علمی کشور، روان شناسان، همکاران و به ویژه دانشجویان آن استاد ارجمند، تسلیت عرض نموده و ضمن ابراز مراتب تسلیت و همدردی با خانوادۀ گرانقدرشان، علو درجات و مغفرت واسعه الهی را برای ایشان از خداوند متعال مسألت می نماید.