کورت لُوین  ( Kurt Lewin)در ۹ سپتامبر ۱۸۹۴ متولـد شـد . لـوین بـه عنـوان چهـره پرنفوذ در حوزه روانشناسی اجتماعی بانی اثبات این بود که آزمایش بر روي گروههـا میتواند تحت شرایط دقیقاً کنترل شده انجام شود و از این رو پیشـگام مطالعـه علمـی پویایی گروه شد.

لوین یک نویسنده پرکار بود. او چندین کتاب، و مقالات بسیاري تالیف کرد که در آنها دانش خود درباره فرایندهاي گروه در زمینه مسائلی مثل مولد بـودن، ارتبـاط، رهبـري، ادراك اجتماعی، یادگیري تجربی و روابط بین گروهی را بیان کرد. بعلاوه، لوین دربـاره۱۷ کُنشی پژوهش «مفهوم » بسیار نوشته است. اصطلاحی که وی برای بیان اینکه افراد کلیدی مورد مطالعه به عنوان بخشی از پروژه پژوهش گروهی بایستی برای همکاری در ثبت و ضبط وقایع تشویق شوند.

لوین به عنوان پدر روان شناسی اجتماعی مدرن شناخته می شود. او استاد راهنمای لئون نظریه (فستینگر پرداز مفهوم ناهماهنگی شناختی) پژوهش ،گروه پویایی گذار و بنیان کنشی، گروه (های تی )T-groupsو غیره است. تأسیس اولین آزمایشگاه روانشناسی اجتماعی در جهان از جمله افتخارات وی محسوب میشود. کورت لوین بر مکتب گشتالت تأثیر داشته و بزرگانی همچون کورت کافکا از پایه گذاران روانشناسی گشتالت، و جیکوب ال. مورنو، بنیانگذار سایکودراما و اولین پیشگام در گروه درمانی از وي تأثیر پذیرفته اند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *