بر اساس ماده ۱۶ اساسنامه انجمن می تواند کمیته های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره برای انها تعیین شود به فعالیت می پردازند.

  • کمیته آموزش / شیلر کیخاولی
  • کمیته پژوهش / سوسن علیزاده فرد
  • کمیته انتشارات / مجتبی دلیر، مهصومه تدریس تبریزی
  • کمیته بین الملل / دکتر مجتبی دلیر
  • کمیته دانشجویی / آزاده عسکری
  • کمیته پذیرش و روابط عمومی / ندا سیمیاریان
اطلاعیه

برای همکاری با هر یک از کمیته ها می توانید با ما در ارتباط باشید.