چهارمین همایش ملی روانشناسی و علوم رفتاری دانشگاه پیام نور(استان گیلان) با همکاری انجمن روانشناسی اجتماعی ایران ،جهت توسعه و ترویج مبانی علمی روانشناسی  در ۲۷ شهريور ماه ۱۳۹۹ در دانشگاه پيام نور مركز رشت برگزار خواهد شد. از تمامي پژوهشگران و صاحب نظران علاقمند دعوت می گردد جهت ارسال خلاصه مبسوط مقاله با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند. 

محور های همایش:

 • روانشناسی اجتماعی
 • ابعاد روانی- اجتماعی پاندمی کرونا
 • روانشناسی شناختی
 • روانشناسی سلامت
 • روانشناسی مثبت نگر
 • روان درمانی و مداخله های روانشناختی
 • روانشناسی کودک و نوجوان
 • روانشناسی خانواده و ازدواج
 • روانشناسی دین
 • روانشناسی  سیاسی
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی جنایی
 • روانشناسی ورزش
 • روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
 • روانشناسی اعتیاد روانشناسی
 • امنیت و سلامت
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی
 • تعامل انسان و اطلاعات
 • روانسنجی و ارزیابی بالینی