زمان برگزاری همایش: ۲ و ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

مکان: انتهای بلوار ارتش ،خیابان شهید سوهانی،مجتمع دانشگاهی ولایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی،ساختمان ولایت ۱،سالن الغدیر

محور های همایش:

 • زندگی سالم و….
 • ابعاد روانشناختی ،زیستی ، اجتماعی،اقتصادی قرهنگی و مذهبی
 • روش های نوین پژوهش ،سنجش و اندازه گیری ابعاد آن
 • راهکارهای تحکیم خانواده و امنیت و سلامت روان
 • راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی
 • راهکارهای ترویج سبک زندگی سالم و ارتقا دهنده سلامت
 • سبک زندگی اسلامی و توسعه و ترویج معنویت و فرهنگ اسلامی
 • خانواده ،فرزند پروری و روابط بین نسلی
 • روانشناسی سلامت
 • روانشناسی کودک،نوجوان
 • تکنولوژی،رسانه،هنر و فضای مجازی
 • آموزش ،یادگیری و مدرسه ایمن
 • پلیس و امنیت اجتماعی
 • آسیب شناسی رفتارهای پرخطر
 • آسیب شناسی شغلی و سازمانی
 • آسیب شناسی سلامت روانی خانواده در اثر مصرف مواد مخدر
 • نقش مشاوره و اردیبهشت ماه  آموزش در پیشگیری تز جرم در خانواده
 • آسیب شناسی سلامت جنسی در خانواده