انجمن علمی روانشناسی پیام نور (تهران جنوب) با همکاری انجمن روانشناسی اجتماعی ایران برگزار میکند:

مدیریت هیجان /۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸/از ساعت ۹ الی ۱۱/رایگان (برای عموم آزاد)

با حضور سرکار خانم شیلر کیخاونی (رتبه ۱۳ کنکور دکتری،کاندیدای دکتری روانشناسی، روان درمانگر )

*تنظیم هیجان چیست؟

*نظریه های مرتبط با تنظیم هیجان

*تنطیم هیجان در اختلالات روانی

*آشنایی با تکنیک های تنظیم هیجان

کریم خان ، خیابان استاد نجات اللهی،نبش کوچه هشتم ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور،طبقه هفتم،سالن شهید عضدی