قابل توجه پژوهشگران، استادان و دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی سراسر کشور:

فصلنامه روان شناسی سلامت و رفتار اجتماعی متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با مجوز رسمی از کمیسیون نشریات دانشگاه آزاد اسلامی و به زبان فارسی فعالیت خود را آغاز نموده و آمادۀ دریافت مقالات علمی و پژوهشی شما عزیزان است؛ لذا از همۀ پژوهشگران دعوت می‌شود جهت آگاهی از فرمت مورد انتظار، محورها و موضوعات در اولویت بررسی، چاپ و نحوه ارسال مقالات به وبسایت نشریه به آدرس:

http://hpsbjournal.iauctb.ac.ir/

مراجعه نمایند. امید آنکه با توکل بر خداوند متعال و همکاری همه پزوهشگران در سراسر کشور، در راستای انتشار آخرین یافته‌های علمی در زمینه های علوم تربیتی و مدیریت و رهبری آموزشی گام‌های شایان توجهی برداشته شود.

                                   پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی