مدارک لازم جهت عضویت در انجمن روانشناسی اجتماعی ایران :

۱) دوقطعه عکس

۲) کپی کارت ملی یا شناسنامه

۳) کپی آخرین مدرک تحصیلی یا کارت دانشجویی

۴) واریز وجه براساس نوع عضویت به شماره کارت (بانک تجارت) :

۵۸۵۹۸۳۱۱۳۲۷۲۱۷۴۶

۵) فیش واریزی

شرایط عضویت در انجمن :

علاقه مندان به عضویت در انجمن روانشناسی اجتماعی ایران لازم است بصورت حضوری به یکی از دفاتر انجمن مراجعه نمایند.برای تمدید عضویت سالانه نیز کارت عضویت و فیش بانکی رابه دفتر انجمن پست نموده و یا بصورت حضوری اقدام شود.

عضویت پیوسته :

افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی  ارشد در رشته روانشناسی اجتماعی و رشته های وابسته هستند می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.(حق عضویت:۴۰/۰۰۰ تومان)

عضویت وابسته :

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند ،می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.(حق عضویت: ۳۰/۰۰۰ تومان)

عضویت دانشجویی :

دانشجویانی که در رشته ی روانشناسی مشغول به تحصیل هستند می توانند به عضویت انجمن درآیند.(حق عضویت: ۲۰/۰۰۰ تومان)