دومین کنگره ملی روان شناسی اجتماعی در ایران با تأکید بر سلامت اجتماعی در اسفند ۱۳۹۲ برگزار شده است.

مجموعه مقالات به روح بلند استاد گرانقدر و عضو هیئت مدیره انجمن روان شناسی اجتماعی دکتر محمود ایروانی تقدیم شده است.

در دومین کنگره ی ملی روان شناسی اجتماعی که به همت انجمن روان شناسی اجتماعی ایران و دانشگاه فرهنگیان برگزار شده بود از مقام شامخ استاد بزرگوار و پیشکسوت علم روان شناسی در ایران عزیز آقای دکتر حسین شکرشکن نیز تجلیل شده است.

برای دانلود و مطالعه ی خلاصه ی عملکرد این کنگره ی ملی می توانید فایل PDF آن را از لینک زیر دریافت نمایید.