‍ آنچه در خبرنامه زمستان ۱۴۰۰ انجمن روانشناسی اجتماعی ایران می خوانید:
❄️ سلسله گپ و گفت های روانشناسی اجتماعی در اینستاگرام
❄️ صفحۀ رسمی انجمن را در اینستاگرام دنبال کنید
❄️ دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سازمان نظام روانشناسی
❄️ نشست علمی آموزش محیط زیست و روانشناسی محیط زیست
❄️معرفی مجله روانشناسی کار
❄️ عرض تسلیت
❄️ انجمن روانشناسی اجتماعی ایران نمایندۀ فعال می پذیرد
❄️ دفاع از رساله های دکتری روانشناسی اجتماعی
❄️ معرفی کتاب
❄️ شمارۀ جدید نشریه های انجمن
❄️ شرایط عضویت در انجمن

✅ اینستاگرام: www.instagram.com/iranian_asp

جهت دانلود خبرنامه بر روی اینجا کلیک نمایید.