آنچه در خبرنامه تابستان ۱۴۰۱ انجمن روان شناسی اجتماعی ایران می خوانید
🍒سلسله گپ وگفت های روان شناسی اجتماعی در اینستاگرام
🍒مسابقۀ عکاسی رفتار جامعه پسند
🍒نقش تولیدات سینما و تلویزیون در کاهش آسیب های اجتماعی
🍒نمایندگی جدید انجمن در مرکز بافت
🍒انجمن روان شناسی اجتماعی ایران نمایندۀ فعال می پذیرد
🍒 دفاع از رساله های دکتری روان شناسی اجتماعی
🍒معرفی کتاب (۳ عنوان جدید)
🍒شمارۀ جدید نشریه های انجمن
🍒شرایط عضویت در انجمن
✅ تلفن تماس: ۸۸۸۰۷۵۸۹
✅ رایانامه: Info@iranianasp.ir
✅ وب سایت: www.iranianasp.ir
✅ اینستاگرام: www.instagram.com/iranian_asp

برای مطالعه و دانلود خبرنامه بر روی اینجاکلیک نمایید