📣باشگاه دانشجویی انجمن روانشناسی اجتماعی ایران


🔹دوشنبه ۲۹ خرداد _ساعت ۲۱


📌 فیلیپ جی زیمباردو، یکی از بزرگترین
روانشناسان اجتماعی قرن بیستم دنیا محسوب می شود که با آزمایش زندان استنفورد مشهور میباشد.

📣زیمباردو بیشتر حرفه خود را مشغول پژوهش روی این موضوع بود که چگونه مردم در موقعیت‌های مشخص تغییر رفتار می‌دهند و به‌صورت غیرمنتظره‌ای رفتار می‌کنند.
برای مثال زمانی که یک فرد خوب، کار خشونت‌آمیزی انجام می‌دهد و یا از یک فرد باهوش عمل احمقانه‌ای سر می‌زند. زیمباردو همچنین روی کمرویی، انگیزش و دیدگاه‌های انسان در زمان مطالعه کرد.

📣 از این منظر اعضای باشگاه دانشجویی انجمن روانشناسی اجتماعی وظیفه خود می داند تا در راستای شناخت صحیح بزرگان این  گرایش روان شناسی فعالیت کند.

📽به علاقمندان پیشنهاد می شود،قبل از زمان تعیین شده فیلم EXPERIMENT را مشاهده کنید تا این نشست مجازی در گروه روان شناسی و جامعه  برای شما مفیدتر باشد.


🍃به امید حضور فعال شما🍃

محل برگزاری:
گروه روان شناسی و جامعه