اولین کنگره ملی روان شناسی اجتماعی در ایران با موضوع واکاوی بسترهای دینی و زمینه های بومی در اسفند ۱۳۹۰ برگزار شده است.

در این کنگره ی ملی روان شناسی اجتماعی جناب دکتر غلامعلی افروز (ریاست محترم سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور) با عنوان ریاست و همچنین پروفسور مجید صفاری نیا (ریاست محترم انجمن علمی روان شناسی اجتماعی ایران) دبیر علمی بودند.

محل برگزاری اولین کنگره ی ملی روان شناسی اجتماعی ایران که در اول و دوم اسفند ۱۳۹۰ برگزار شده است در مرکز همایش های شقایق بود.

برای دانلود و مطالعه ی خلاصه ی عملکرد این کنگره ی ملی می توانید فایل PDF آن را از لینک زیر دریافت نمایید.