کارگاه های آموزشی

معرفی کتاب

کد خبر: 185

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ - ۲۱:۲۸

اعضای هیت مدیره انجمن روانشناسی اجتماعی

 

۱- دکتر مجید صفاری­نیا رئیس انجمن
۲- دکتر سوسن علیزاده فرد نائب رئیس
۳- دکتر مجتبی دلیر دبیر انجمن
۴- خانم شیلر کیخاونی خزانه­دار
۵- دکتر آزاده عسگری عضو هیئت مدیره
۶- دکتر زهره رافضی عضو هیئت مدیره
۷- دکتر منصوره نیکوگفتار عضو هیئت مدیره
۸- دکتر مژگان سپاه­منصور عضو علی البدل
۹- دکتر رحیم داوری عضو علی البدل
۱۰- دکتر فاطمه باقریان بازرس
۱۱- خانم معصومه تدریس تبریزی بازرس علی البدل

 

دیدگاه بسته شده است.

http://iranspc.ir