کارگاه های آموزشی

معرفی کتاب

کد خبر: 185

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ - ۲۱:۲۸

اعضای هیت مدیره انجمن روانشناسی اجتماعی

دکتر حسین شکرکن رییس انجمن

دکتر فاطمه باقریان نایب رییس انجمن

دکتر منصوره نیکوگفتار دبیر انجمن

خانم طیبه محتشمی خزانه دار انجمن

دکتر مژگان سپاه منصور عضو انجمن

دکتر محمد حکمی عضو انجمن

دکتر سوسن علیزاده فرد عضو انجمن

دیدگاه بسته شده است.

http://iranspc.ir