کارگاه های آموزشی

معرفی کتاب

کد خبر: 172

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ - ۰:۰۷

فرم عضویت انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

انتخاب مسیر …

با یکی از فرمت های jpg, jpeg, png, gif ارسال شود

انتخاب مسیر …

با یکی از فرمت های jpg, jpeg, png, gif ارسال شود

انتخاب مسیر …

با یکی از فرمت های jpg, jpeg, png, gif ارسال شود

انتخاب مسیر …

jpg, jpeg, png, gif

لطفا صبر کنید

حق عضویت سالانه انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

حق عضویت دانشجویان  ۱۵ هزار تومان

حق عضویت غیردانشجویان  ۲۰ هزار تومان

حق عضویت اعضای هیت علمی ۳۰ هزار تومان

حق عضویت موسسات ۵۰ هزار تومان

حق عضویت به حساب انجمن روانشناسی اجتماعی ایران به شماره حساب ۳۲۲۲۹۸۰۰۵ بانک تجارت شعبه یادگار امام کد ۳۲۲۰ واریز گردد

 

 

 

دیدگاه بسته شده است.

http://iranspc.ir