کارگاه های آموزشی

معرفی کتاب

کد خبر: 71

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ - ۱۴:۵۰

کارگاه درمان CBT

کارگاه درمان شناختی رفتاری با حضور آرون تی بک موسسه بک کارگاه درمان شناختی رفتاری افسردگی و اضطراب را در اواخر سال  2013 برگزار می نماید.

کارگاه درمان شناختی رفتاری با حضور آرون تی بک

موسسه بک کارگاه درمان شناختی رفتاری افسردگی و اضطراب را در اواخر سال  2013 برگزار می نماید.

ارسال دیدگاه

http://iranspc.ir