کارگاه های آموزشی

معرفی کتاب

کد خبر: 467

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ - ۲۱:۰۷

شورای سیاستگزاری کنگره ملی روانشناسی اجتماعی با موضوع فرصت ها و تهدیدهای اجتماعی نوپدید تشکیل جلسه داد

شورای سیاستگزاری کنگره ملی روانشناسی اجتماعی با موضوع فرصت ها و تهدیدهای اجتماعی نوپدید با حضور جمعی از اساتید و حامیان کنگره روز شنبه ۱۴ مهر در محل دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. تعیین سخنرانان کلیدی، تعداد و موضوع پنلهای تخصصی و شکل اجرایی پنلها در دستور کار این نشست […]

شورای سیاستگزاری کنگره ملی روانشناسی اجتماعی با موضوع فرصت ها و تهدیدهای اجتماعی نوپدید با حضور جمعی از اساتید و حامیان کنگره روز شنبه ۱۴ مهر در محل دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
تعیین سخنرانان کلیدی، تعداد و موضوع پنلهای تخصصی و شکل اجرایی پنلها در دستور کار این نشست قرار داشت.
جلسه بعدی شورای سیاستگزاری دوهفته دیگر برگزار خواهد شد.

photo_2018-10-08_14-02-41

photo_2018-10-08_14-02-51

ارسال دیدگاه

http://iranspc.ir