کارگاه های آموزشی

معرفی کتاب

کد خبر: 432

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ - ۱۲:۳۴

نشست تخصصی بررسی عوامل موثر بر پرخاشگری مردم ایران

اولین نشست هیئت مدیره هفتم انجمن روان شناسی اجتماعی ایران با عنوان نشست تخصصی بررسی عوامل موثر بر پرخاشگری مردم ایران در روز چهارشنبه مورخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۷ از ساعت ۹ تا ۱۲ در دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده روان شناسی با سخنرانی اساتید روان شناسی اجتماعی جناب آقای دکتر مجید صفاری نیا و سرکارخانم دکتر […]

اولین نشست هیئت مدیره هفتم انجمن روان شناسی اجتماعی ایران

با عنوان نشست تخصصی بررسی عوامل موثر بر پرخاشگری مردم ایران

در روز چهارشنبه مورخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۷ از ساعت ۹ تا ۱۲ در دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده روان شناسی با سخنرانی اساتید روان شناسی اجتماعی جناب آقای دکتر مجید صفاری نیا و سرکارخانم دکتر فاطمه باقریان و سرکار خانم دکتر آزاده عسگری برگزار می شود.

شایان ذکر است حضور در این نشست برای اعضای انجمن روان شناسی اجتماعی ایران رایگان است.

ارسال دیدگاه

http://iranspc.ir