کارگاه های آموزشی

معرفی کتاب

کد خبر: 410

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ - ۱۹:۵۲

مسئولان کمیته های انجمن معرفی شدند

دکتر فاطمه باقریان                           کمیته بین الملل دکتر سوسن علیزاده فرد                   کمیته پژوهش دکتر منصوره نیکوگفتار                      کمیته آموزش دکتر آزاده عسگری                          کمیته […]

دکتر فاطمه باقریان                           کمیته بین الملل

دکتر سوسن علیزاده فرد                   کمیته پژوهش

دکتر منصوره نیکوگفتار                      کمیته آموزش

دکتر آزاده عسگری                          کمیته باشگاه دانشجویی

دکتر مجتبی دلیر                             کمیته سایت و خبرنامه

ارسال دیدگاه

http://iranspc.ir