کارگاه های آموزشی

معرفی کتاب

کد خبر: 401

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ - ۱۸:۲۱

هفتمین هیئت مدیره انجمن روان شناسی اجتماعی ایران

اعضای هفتمن هیئت مدیره انجمن روان شناسی اجتماعی ایران دکتر مجید صفاری نیا               رییس انجمن دکتر سوسن علیزاده فرد        نایب رییس دکتر مجتبی دلیر                      دبیر خانم شیلر کیخاونی                خزانه دار دکتر آزاده عسگری      […]

اعضای هفتمن هیئت مدیره انجمن روان شناسی اجتماعی ایران

دکتر مجید صفاری نیا               رییس انجمن

دکتر سوسن علیزاده فرد        نایب رییس

دکتر مجتبی دلیر                      دبیر

خانم شیلر کیخاونی                خزانه دار

دکتر آزاده عسگری                  عضو

دکتر زهره رافضی                   عضو

دکتر منصوره نیکوگفتار            عضو

ارسال دیدگاه

http://iranspc.ir