کارگاه های آموزشی

معرفی کتاب

کد خبر: 399

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ - ۱۷:۵۲

بازگشایی سایت فصلنامه پژوهشهای روانشناسی اجتماعی

پژوهشگران ارجمند با احترام و افتخار به اطلاع می ساند فصلنامه پژوهشهای روانشناسی اجتماعی پذیرای مقالات ارزشمند شماست. http://www.socialpsychology.ir

پژوهشگران ارجمند
با احترام و افتخار به اطلاع می ساند فصلنامه پژوهشهای روانشناسی اجتماعی پذیرای مقالات ارزشمند شماست.

http://www.socialpsychology.ir

ارسال دیدگاه

http://iranspc.ir