کارگاه های آموزشی

معرفی کتاب

کد خبر: 397

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ - ۱۷:۴۷

نشست پرخاشگری شهروندان ایرانی برگزار می شود

با توجه به افزایش رفتارهای خشونت آمیز مردم شهرهای مختلف کشور، نشست دانشجویی با عنوان عوامل موثر در ایجاد پرخاشگری شهروندان ایرانی طی هفته های آینده برگزار خواهد شد.

با توجه به افزایش رفتارهای خشونت آمیز مردم شهرهای مختلف کشور، نشست دانشجویی با عنوان عوامل موثر در ایجاد پرخاشگری شهروندان ایرانی طی هفته های آینده برگزار خواهد شد.

ارسال دیدگاه

http://iranspc.ir