کارگاه های آموزشی

معرفی کتاب

کد خبر: 383

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ - ۲۰:۱۸

اولین جلسه هفتمین هیئت مدیره انجمن روان شناسی اجتماعی ایران برگزار شد

اولین جلسه هفتمین هیئت مدیره انجمن روان شناسی اجتماعی ایران در فاصله کوتاهی پس از انتخابات در هفتم خردادماه و با حضور اعضاء در محل انجام برگزار گردید و بر اساس دستور جلسه انتخاب رئیس و دیگر ارکان انجام شد که نتایج آن به شرح ذیل است: جناب آقای دکتر مجید صفاری نیا به عنوان […]

اولین جلسه هفتمین هیئت مدیره انجمن روان شناسی اجتماعی ایران در فاصله کوتاهی پس از انتخابات در هفتم خردادماه و با حضور اعضاء در محل انجام برگزار گردید و بر اساس دستور جلسه انتخاب رئیس و دیگر ارکان انجام شد که نتایج آن به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر مجید صفاری نیا به عنوان رئیس انجمن و سرکار خانم دکتر سوسن علیزاده فرد به عنوان نایب رئیس، جناب آقای دکتر مجتبی دلیر به عنوان دبیر انجمن و سرکار خانم شیلر کیخاونی به عنوان خزانه دار انتخاب شدند. همچنین مسئولان جدید کمیته های انجمن در این جلسه مشخص شدند.

 

ارسال دیدگاه

http://iranspc.ir