کارگاه های آموزشی

معرفی کتاب

کد خبر: 312

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ - ۱۵:۳۸

برگزاری کارگاه تخصصی چشم انداز زمان توسط پروفسور زیمباردو

۴۲۳۸۲۱۰۱۰_۹۰۳۴۹ ۴۲۳۸۲۵۹۷۵_۸۹۷۲۲ ۴۲۳۸۱۵۹۳۶_۹۰۸۸۸

ارسال دیدگاه

http://iranspc.ir