کارگاه های آموزشی

معرفی کتاب

کد خبر: 272

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ - ۱۵:۱۸

نشست شام انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

نشست شام انجمن روانشناسی اجتماعی ایران با حضور پروفسور زیمباردو ریاست اسبق APA و ریاست دو دوره روان شناسی غربی و دکتر عباس الهیاری ریاست محترم سازمان نظام روان شناسی ج.ا.ا برگزار شد. در این دیدار که موضوعات همکاری مشترک و عملکرد موفق نظام روان شناسی مورد  تحسین پروفسور زیمباردو قرار گرفت

نشست شام انجمن روانشناسی اجتماعی ایران با حضور پروفسور زیمباردو ریاست اسبق APA و ریاست دو دوره روان شناسی غربی و دکتر عباس الهیاری ریاست محترم سازمان نظام روان شناسی ج.ا.ا برگزار شد. در این دیدار که موضوعات همکاری مشترک و عملکرد موفق نظام روان شناسی مورد  تحسین پروفسور زیمباردو قرار گرفت

s1

s2

ارسال دیدگاه

http://iranspc.ir