کارگاه های آموزشی

معرفی کتاب

کد خبر: 267

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ - ۱۳:۳۴

برگزاری همایش کاربردهای روانشاسی اجتماعی در دانشگاه شیراز

برگزاری همایش کاربردهای روانشاسی اجتماعی در دانشگاه شیراز در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۳۹۵ با حضور پروفسور زیمباردو همراه با امتیاز بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره      

برگزاری همایش کاربردهای روانشاسی اجتماعی در دانشگاه شیراز در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۳۹۵ با حضور پروفسور زیمباردو

همراه با امتیاز بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

 

۸۱۱۱۱۲۰۱۲_۲۸۹۶۹

۴۲۳۸۱۷۴۹۵_۸۹۸۴۳

 

 

۸۱۱۱۱۴۱۳۶_۲۳۵۹۸

ارسال دیدگاه

http://iranspc.ir