کارگاه های آموزشی

معرفی کتاب

کد خبر: 237

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ - ۸:۱۸

روان شناسی زن از نگاهی نو: جنسیت، فرهنگ و قومیت

روان شناسی زن از نگاهی نو: جنسیت فرهنگ و قومیت هیلاری ام . لیپز ترجمه فاطمه باقریان A new psychology of women : gender, culture, and ethnicity وضعیت نشر و پخش و غیره تهران دانشگاه شهید بهشتی مرکز چاپ و انتشارات ۱۳۹۲ مشخصات ظاهری هجده،۴۳۶ ص .: مصور،جدول،نمودار فروست انتشارات دانشگاه شهید بهشتی , ۵۳۴ […]

روانشناسی زن

روان شناسی زن از نگاهی نو: جنسیت
فرهنگ و قومیت
هیلاری ام . لیپز
ترجمه فاطمه باقریان
A new psychology of women : gender, culture, and ethnicity

وضعیت نشر و پخش و غیره تهران
دانشگاه شهید بهشتی
مرکز چاپ و انتشارات
۱۳۹۲
مشخصات ظاهری هجده،۴۳۶ ص .: مصور،جدول،نمودار
فروست انتشارات دانشگاه شهید بهشتی , ۵۳۴
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر واژه نامه،کتابنامه
یادداشتهای مربوط به نمایه ها،چکیده ها و منابع اثر نمایه
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) زنان – روانشناسی – مطالعات میان فرهنگی
زنان – هویت – مطالعات میان فرهنگی
زنان – بهداشت
زنان – مسائل اجتماعی و اخلاقی
رده بندی کنگره
HQ ۱۲۰۶ ،/ ل ۹ ر ۸ ۱۳۹۳
نام شخص به منزله سر شناسه – (مسئولیت معنوی درجه اول ) لیپز،هیلاری
نام شخص – ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) باقریان،فاطمه،عنوان،مترجم
شناسه افزوده (تنالگان) دانشگاه شهید بهشتی . مرکز چاپ و انتشارات
ما بقی فیلدها Lips, Hilary M.
ارسال دیدگاه

http://iranspc.ir