کارگاه های آموزشی

معرفی کتاب

کد خبر: 196

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ - ۲۰:۰۳

انتشار شماره ۱۸ از فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی

انتشار شماره ۱۸ از فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی تابستان ۱۳۹۴ جهت دریافت نسخه کامل مقالات و دانلود الکترونیکی فصلنامه به سایت http://www.socialpsychology.ir مراجعه نمایید

انتشار شماره ۱۸ از فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی تابستان ۱۳۹۴

جهت دریافت نسخه کامل مقالات و دانلود الکترونیکی فصلنامه به سایت http://www.socialpsychology.ir مراجعه نمایید

ارسال دیدگاه

http://iranspc.ir