کارگاه های آموزشی

معرفی کتاب

کد خبر: 132

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ - ۱۰:۲۰

چهارمین جلسه اجرایی کنگره روانشناسی اجتماعی ایران

چهارمین جلسه اجرایی کنگره روانشناسی اجتماعی ایران برگزار شد. در این جلسه شیوه های تامین منابع مالی برگزاری کنگره و همچنین برگزاری کارگاه های جانبی و راه انداری کمیته های کنگره و حضور پروفسور زیمبادو مورد بررسی قرار گرفت.

چهارمین جلسه اجرایی کنگره روانشناسی اجتماعی ایران برگزار شد. در این جلسه شیوه های تامین منابع مالی برگزاری کنگره و همچنین برگزاری کارگاه های جانبی و راه انداری کمیته های کنگره و حضور پروفسور زیمبادو مورد بررسی قرار گرفت.

814738599_85908

815903127_75314

ارسال دیدگاه

http://iranspc.ir