کارگاه های آموزشی

معرفی کتاب

  • ۲۰۱۹-۰۱-۰۸_۱۷۵۰۲۹

    خبرنامه زمستان ۱۳۹۷ انجمن روان شناسی اجتماعی ایران منتشر شد جهت بارگیری متن کامل خبرنامه لطفا بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید./د newsletter of iranianasp-winter- 1397

  • ۹۷۸۶۰۰۷۳۸۵۳۶۴

    کتاب روان شناسی اجتماعی (ویراست نهم) اثر الیوت آرونسون ترجمه دکتر مجید صفاری نیا منتشر شد

    روان شناسی اجتماعی (ویراست نهم) اثر الیوت آرونسون ترجمه دکتر مجید صفاری نیا و پرستو حسن زاده مولف: الیوت آرونسون-تیموتی ویلسون-رابین آکرت-ساموئل سامرز مترجم: دکتر مجید صفاری نیا-پرستو حسن زاده ناشر: ارسباران تعداد صفحه: ۱۰۳۳ قطع :…

کد خبر: 111

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ - ۰:۱۵

مقايسه ميزان آسيب هاي اجتماعي در معلولين

مقايسه ميزان آسيب هاي اجتماعي (سلامت عمومي، هويت ورزشي، انگيزه ورزشي و سازگاري اجتماعي فردي) در بين معلولين ورزشکار و معلولين غير ورزشکاران چکیده: هدف پژوهش حاضر مقايسه ميزان آسيب هاي اجتماعي (سلامت عمومي، هويت ورزشي، انگيزه ورزشي و سازگاري اجتماعي فردي) در بين معلولين ورزشکار و معلولين غير ورزشکار اداره بهزيستي شهر اهواز است. […]

مقايسه ميزان آسيب هاي اجتماعي (سلامت عمومي، هويت ورزشي، انگيزه ورزشي و سازگاري اجتماعي فردي) در بين معلولين ورزشکار و معلولين غير ورزشکاران

چکیده:
هدف پژوهش حاضر مقايسه ميزان آسيب هاي اجتماعي (سلامت عمومي، هويت ورزشي، انگيزه ورزشي و سازگاري اجتماعي فردي) در بين معلولين ورزشکار و معلولين غير ورزشکار اداره بهزيستي شهر اهواز است. حجم نمونه مورد مطالعه 200 نفر بودند که به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوري اطلاعات از چهار پرسشنامه سلامت عمومي، مقياس هويت ورزشي، پرسشنامه انگيزه ورزشي و سازگاري اجتماعي، فردي استفاده گرديد. اين تحقيق از نوع علي مقايسه اي بود و براي تحليل آماري داده ها از تحليل واريانس چند متغيره (مانوا) استفاده شد. نتايج تحليل داده هاي اين پژوهش نشان داد که بين سلامت عمومي، هويت ورزشي، انگيزه ورزشي و سازگاري اجتماعي، فردي در بين معلولين ورزشکار و معلولين غير ورزشکار شهر اداره بهزيستي اهواز در سطح (P>0.05) تفاوت معناداري وجود دارد.

نویسندگان: حيدري عليرضا*, سيدآسيابان سميرا, حربي آزاده

ارسال دیدگاه

http://iranspc.ir