کارگاه های آموزشی

معرفی کتاب

کمیته ها

  • images (1)

    مسئولان کمیته های انجمن معرفی شدند

    دکتر فاطمه باقریان                           کمیته بین الملل دکتر سوسن علیزاده فرد                   کمیته پژوهش دکتر منصوره نیکوگفتار                 …

  • کمیته ها

    در حال تدوین این بخش هستیم با تشکر مدیر وب سایت

http://iranspc.ir