کارگاه های آموزشی

معرفی کتاب

تازه های روانشناسی اجتماعی

 • philip-zimbardo-keynote

  کارگاه تخصصی چشم انداز زمان توسط پروفسور زیمباردو

  کارگاه تخصصی چشم انداز زمان در مشاوره و رواندرمانی توسط پروفسور زیمباردو با همکاری دکتر فاطمه باقریان و دکتر سوسن علیزاده فرد در محل سومین کنگره روانشناسی اجتماعی ایران برگزار خواهد شد. علاقه مندان جهت…

 • myers_lg

  تاثیر سايکودراما بر پرخاشگري

    بررسي تاثير تاتر درماني (سايکو دراما) بر پرخاشگري دانش آموزان پسر چکیده: هدف از انجام اين پژوهش، تعيين تاثير تاتر درماني بر کاهش پرخاشگري دانش آموزان پسر پايه سوم راهنمايي مدارس دولتي ناحيه 4 شهر…

 • 0471250260

  رابطه حمايت اجتماعي با خودکارآمدي

  رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده با خودکارآمدي در دانش آموزان چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده با خودکارآمدي انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع توصيفي، همبستگي است. جامعه آماري…

 • 1594153

  مقايسه ميزان آسيب هاي اجتماعي در معلولين

  مقايسه ميزان آسيب هاي اجتماعي (سلامت عمومي، هويت ورزشي، انگيزه ورزشي و سازگاري اجتماعي فردي) در بين معلولين ورزشکار و معلولين غير ورزشکاران چکیده: هدف پژوهش حاضر مقايسه ميزان آسيب هاي اجتماعي (سلامت عمومي، هويت…

http://iranspc.ir